Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ηράκλειο, 30/10/2019

Ανακοινώνεται στους ενεργούς φοιτητές όλων των κύκλων του Πανεπιστημίου Κρήτης των Σχολών Ηρακλείου, οι οποίοι αιτήθηκαν δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Φοιτητικής Μέριμνας και των οποίων οι αιτήσεις έχουν αξιολογηθεί, ότι μπορούν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα τους για δωρεάν σίτιση, εφόσον δεν το έχουν κάνει ήδη.

Η ενεργοποίηση αφορά στο χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020.

Για την ενεργοποίηση πρέπει να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου (Κτίριο Διοίκησης ΙΙ, Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου)
με το πάσο τους καθημερινά από:
Δευτέρα έως Παρασκευή (ωράριο εξυπηρέτησης  09:00 έως 14:00)

 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ηρακλείου