Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για δωρεάν σίτιση ή/και στέγαση ;

Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι για την αίτηση σίτισης ή/και στέγασης ;

Φοιτώ στις Σχολές Ηρακλείου και ενώ έχω όλα τα δικαιολογητικά δυσκολεύομαι να υποβάλω την ηλεκτρονική αίτηση σίτισης -στέγασης ;

Πως μπορώ να μαθαίνω τα νέα της Φοιτητικής Μέριμνας ;

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για δωρεάν σίτιση ή/και στέγαση ;

1. Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου και βρίσκονται μέχρι και το 6ο έτος (ή 8ο έτος μόνο για Ιατρική) ,

2. Oι ενεργοί μεταπτυχιακοί των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και δεν έχουν άλλο μεταπτυχιακό και

3. Oι διδακτορικοί που διανύουν τα πρώτα τέσσερα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα και δεν έχουν ήδη άλλο διδακτορικό.


Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι για την αίτηση σίτισης ή/και στέγασης ;

Για να ισχύει η αίτηση σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (PDF ή JPG) που είναι τα παρακάτω :
1. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικογένειας ή ατομικό για το τελευταίο φορολογικό έτος που έχετε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή (Υποχρεωτικό)
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Υποχρεωτικό)
3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Υποχρεωτικό)
4. Βεβαίωση Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής ( Προαιρετικό )
5. Πρόσφατη Βεβαίωση επίδοσης Ανεργίας από ΟΑΕΔ ( Προαιρετικό )
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία ίδιου ή μέλους οικογένειας ( Προαιρετικό )
Αιτήσεις με ελλιπή τα δικαιολογητικά 1-3 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Φοιτώ στις Σχολές Ηρακλείου και ενώ έχω όλα τα δικαιολογητικά δυσκολεύομαι να υποβάλω την ηλεκτρονική αίτηση σίτισης - στέγασης ;

Περάστε από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου που βρίσκεται στο Διοικητήριο ΙΙ στον 2ο όροφο από 9.00-15.00 και θα σας βοηθήσουμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας. Θα υπάρχει σκάνερ και υπολογιστής διαθέσιμος για όλους τους φοιτητές.

Πως μπορώ να μαθαίνω τα νέα της Φοιτητικής Μέριμνας ;

Όλες οι ανακοινώσεις μας θα υπάρχουν στο δικτυακό τόπο http://www.uoc.gr/merimna στην επιλογή «Ανακοινώσεις» αλλά και στην σελίδα μας στο το Facebook «Φοιτητική Μέριμνα Πανεπιστήμιο Κρήτης» όπου εάν κάνετε “LIKE” θα έχετε άμεσα ενημέρωση για όλες τις ανακοινώσεις μας.