Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ηράκλειο, 29/10/2019

Ανακοινώνεται στους ενεργούς φοιτητές όλων των κύκλων των Σχολών Ηρακλείου, οι οποίοι αιτήθηκαν στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κατά την περίοδο του Οκτωβρίου,  ότι έπειτα από αξιολόγηση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας των Σχολών του Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Πίνακας Κατάταξης των δικαιούχων φοιτητών στέγασης έχει ως εξής:

Πίνακας Κατάταξης Παροχής Στέγασης Σχολών Ηρακλείου 2019-2020

Όλοι οι αιτούντες έχουν λάβει εξατομικευμένη πληροφόρηση με την αξιολόγηση της αίτησης τους. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας καταρτίστηκε βάσει του συστήματος μοριοδότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Οι ενεργοί φοιτητές που αναφέρονται στον πίνακα κατάταξης και δικαιούνται στέγαση να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου (Κτίριο Διοίκησης ΙΙ, Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου) για την παραλαβή βεβαίωσης Στέγασης σε ξενοδοχείο της πόλης από

30/10/2019 έως 15/10/2019 Δευτ.-Παρ. 09:00-14:00.

Απαιτείται υπογραφή στη βεβαίωση Στέγασης και από το δικαιούχο που δεσμεύεται στην τήρηση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Φοιτητικής Κατοικίας του Πανεπιστημίου Κρήτης». 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ηρακλείου