Ανακοίνωση

Έναρξη Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιατορίων Ηρακλείου από 1/9/2017 και Ενεργοποίηση δικαιώματος ΔΩΡΕΑΝ Σίτισης για Φοιτητές Σχολών Ηρακλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ηράκλειο, 1/09/2017

      Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των σχολών Ηρακλείου ότι ξεκινάει η λειτουργία των Φοιτητικών Εστιατορίων στο Ηράκλειο σήμερα 1/9/2017 και δίνεται το δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ σε όλους τους φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζει η απόφαση με τίτλο «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» (ΚΥΑ:Φ5/68535/Β3/ΦΕΚ1965/Β’/18-6-2015 άρθρο 1 παρ.8) και έκαναν αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα της Φοιτητικής Μέριμνας. Ειδικές Κατηγορίες φοιτητών είναι :

  • Πολύτεκνοι και Τρίτεκνοι,
  • με αδελφό ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών,
  • απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς (κάτω των 25 ετών),
  • τέκνα άγαμης μητέρας με ένα τουλάχιστόν μη αναγνωρισθέν τέκνο (κάτω των 25 ετών)
  • με γονείς τέκνα αδέλφια με συζύγους με ειδικές ασθένειες ή αναπηρίες

Η ενεργοποίηση γίνεται στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης ΙΙ, Βούτες Ηρακλείου) με αυτοπρόσωπη παρουσία και με το πάσο από Δευτέρα – Παρασκευή 9.00-14.00 και θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη των θέσεων για δωρεάν σίτιση που υπάρχει βάση των διαθέσιμών κονδυλίων και της σχετικής σύμβασης για σίτιση ενώ εάν υπάρχει δυνατότητα θα επεκταθεί και σε άλλους φοιτητές με σειρά μορίων και μετά από σχετική ανακοίνωση.

Εάν δεν έχετε κάνει αίτηση για δωρεάν σίτιση σας ενημερώνουμε ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα γίνουν το Νοέμβριο 2017.

Διευκρινήσεις: Η ενεργοποίηση της σίτισης σας ισχύει μέχρι 31/12/2017 και με το νέο οικονομικό έτος 2018 πρέπει ενεργοποιήσετε ξανά.

Φοιτητική Μέριμνα Ηρακλείου