ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

  

 

       Ανακοινώθηκε το «πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» ακαδ. έτους 2016-2017 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) μετά από απόφαση των Υπουργείων Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων - Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η υποβολής των αιτήσεων γίνετε μόνο ηλεκτρονικά εδώ:

https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/  και η καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 2 Μαϊου 2017 ώρα 17:00 λόγω παράτασης 28η Απριλίου 2017. 

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2016 και θα έχουν διάρκεια 9 μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

Παρακαλούμε για τους όρους και τις προϋποθέσεις, οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση αλλά και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις δείτε εδώ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2016-2017

Οι αιτούντες υποψήφιοι, προκειμένου να εισαχθούν στην Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποτροφίας, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (passwοrd) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών.

 

Οι αιτούντες φοιτητές πρέπει σύμφωνα με την πρόσκληση 3819/6-4-2017:

-να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

- να μην παίρνουν άλλη υποτροφία,

-να είναι στην απόκτηση του πρώτου τους πτυχίου και σε βασικό έτος σπουδών σύμφωνα με τον προβλεπόμενο Κανονισμό Σπουδών και οι πρωτοετείς να έχουν απλά κάνει την εγγραφή τους στο τμήμα ενώ φοιτητές σε έτη μεγαλύτερα του πρώτου να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του προηγούμενου έτους σπουδών τους (2015-16), -να μην έχουν πάρει μεταγραφή και να μην μένουν σε Φοιτητική Κατοικία κατά το 2016-17, -το κατά κεφαλήν εισόδημα τους συν των γονέων να μην ξεπερνά τα 7.500 ευρώ για το φορολογικό έτος 2015, -Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών και όσοι είναι τέκνα Ελλήνων εξωτερικού , αλλοδαποί, αλλογενείς, υπότροφοι και αθλητές που μπήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάση Ν. 2752/1999 άρθρο 34.

 

Οι επιλεγέντες υπότροφοι, σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα (με βάση την  μοριοδότηση ΙΚΥ), μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να προσκομίσουν, εντός των χρονικών ορίων που θα οριστεί η σχετική ανακοίνωση, στις Γραμματείες των Τμημάτων τους τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση.