ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

Ρέθυμνο, 18/3/2017.

 

Οι φοιτητές των Σχολών Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση για σίτιση, ανήκουν στις ΜΗ ειδικές κατηγορίες και αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα καλούνται να περάσουν από το Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (πάσο) προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμά τους για δωρεάν σίτιση μέχρι το τέλος του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Οι δικαιούχοι της παρακάτω λίστας έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το δικαίωμά τους

από την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Όσοι δεν προσέλθουν μέχρι την παραπάνω αποκλειστική προθεσμία για ενεργοποίηση χάνουν το δικαίωμά τους.

Στις 3/4/2017 θα ανακοινωθεί νέα λίστα με τους επόμενους (επιλαχόντες) δικαιούχους μη ειδικών κατηγοριών, εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα δικαιώματα.

 

ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ.

ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ.

ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ.

Ι & Α

3917

ΠΟΛ

2813

ΦΙΛ

4723

Ι & Α

4012

ΠΟΛ

2870

ΦΙΛ

5019

Ι & Α

4199

ΠΟΛ

2885

ΦΙΛ

5229

Ι & Α

4200

ΠΟΛ

2969

ΦΙΛ

5238

Ι & Α

4620

ΠΟΛ

3106

ΦΙΛ

5388

Ι & Α

4636

ΠΟΛ

3118

ΦΙΛ

5573

Ι & Α

4702

ΠΟΛ

3133

ΦΙΛ

5631

Ι & Α

4734

ΠΟΛ

3228

ΦΙΛ

5683

Ι & Α

4780

ΠΟΛ

3309

ΦΚΣ

4105

Ι & Α

4785

ΠΟΛ

3356

ΦΚΣ

4679

Ι & Α

4805

ΠΟΛ

3411

ΦΚΣ

4772

Ι & Α

4840

ΠΟΛ

3436

ΦΚΣ

4802

ΚΟΙΝ

3355

ΠΟΛ

3489

ΦΚΣ

4865

ΚΟΙΝ

3687

ΠΟΛ

3493

ΦΚΣ

4896

ΚΟΙΝ

3764

ΠΤΔΕ

6360

ΦΚΣ

5031

ΚΟΙΝ

3778

ΠΤΔΕ

6757

ΦΚΣ

5106

ΚΟΙΝ

3827

ΠΤΔΕ

6765

ΦΚΣ

5109

ΚΟΙΝ

3948

ΠΤΔΕ

6838

ΦΚΣ

5114

ΚΟΙΝ

3985

ΠΤΔΕ

6870

ΦΚΣ

5158

ΚΟΙΝ

4065

ΠΤΔΕ

6931

ΦΚΣ

5168

ΚΟΙΝ

4094

ΠΤΔΕ

6943

ΨΥΧ

3149

ΟΙΚ

4222

ΠΤΔΕ

6944

ΨΥΧ

3174

ΟΙΚ

4275

ΠΤΔΕ

7050

ΨΥΧ

3296

ΟΙΚ

4328

ΠΤΔΕ

7136

ΨΥΧ

3312

ΟΙΚ

4352

ΠΤΔΕ

7208

ΨΥΧ

3490

ΟΙΚ

4415

ΠΤΔΕ

7258

ΨΥΧ

3509

ΟΙΚ

4448

ΠΤΠΕ

4073

ΨΥΧ

3513

ΟΙΚ

4597

ΠΤΠΕ

4369

ΨΥΧ

3515

ΟΙΚ

4628

ΠΤΠΕ

4428

ΨΥΧ

3592

ΟΙΚ

4697

ΠΤΠΕ

4478

ΨΥΧ

3672

ΟΙΚ

4705

ΠΤΠΕ

4611

ΨΥΧ

3680

ΟΙΚ

4728

ΠΤΠΕ

4623

ΨΥΧ

3787

ΟΙΚ

4775

ΠΤΠΕ

4625

ΨΥΧ

3921

ΟΙΚ

4860

ΠΤΠΕ

4695

ΨΥΧ

3950

ΟΙΚ

4917

-

-

ΨΥΧ

3985

ΟΙΚ

4947

-

-

ΨΥΧ

3994

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ