Οδηγία για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα του 2016

Ρέθυμνο - Ηράκλειο 19/01/2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι με την έναρξη του έτους 2017 οι Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των αιτήσεων για την καταβολή του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος, σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (δείτε το έγγραφο με ΑΔΑ:7ΝΕΝΗ-Κ0Χ).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που δεν έχουν πληρωθεί θα επιστραφούν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και είμαστε σε αναμονή σχετικής ενημέρωσης για τον τρόπο συνέχισης της διαδικασίας.

Από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης.