Σας ανακοινώνουμε ότι μετά από εξέταση των αίτησεων και των δικαιολογητικών για θερινή διαμονή στη Φοιτητική Κατοικία Κνωσσού για τους θερινούς μήνες 2017 εγκρίνεται η διαμονή των παρακάτω:

ΤΕΤΥ

94

 έως 25/8/2017

TETY

964

έως 25/8/2017

ΒΙΟ

2842

έως 25/8/2017

ΒΙΟ

2246

έως 25/8/2017

ΒΙΟ

722

έως 25/8/2017

ΙΑΤΡ

3170

έως 25/8/2017

ΙΑΤΡ

1040138

έως 25/8/2017

ΙΑΤΡ

3139

έως 31/8/2017

ΜΑΘ

336

έως 31/7/2017

ΤΕΜ

1440

έως 31/7/2017

ΤΕΥ

981

έως 25/8/2017

ΤΕΥ

927

έως 25/8/2017

ΤΕΥ

2942

έως 25/8/2017

ΤΕΥ

3221

έως 25/8/2017

ΤΕΥ

3377

έως 25/8/2017

ΧΗΜ

925

έως 25/8/2017

Παρακαλώ περάστε από το Γραφείο Στέγασης για να τακτοποιήσετε το νέο σας συμφωνητικό Διαμονής από τις 16/6/2017 και μετά.